رفتن به بالا
امام جمعه بخش جازموریان بیان کرد:

حوزه و دانشگاه مغز متفکر جامعه‌ اسلامی هستند/تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، توسعه کشور را شتاب می بخشد

امام جمعه بخش جازموریان گفت:حوزه و دانشگاه دو قطب حساس و مغز متفکر جامعه‌ هستند و وحدت حوزه و دانشگاه آن قدر مهم است که می‌تواند دو مرکز برای تمام ترقیات و پیشرفت‌ها باشد و هم می‌تواند دو مرکز برای انحطاطات و انحرافات باشد در صورتی که مراقب ...


پیشخوان

جنوب کرمان


گزارش تصویری

پیشخوان روزنامه