رفتن به بالا
امام جمعه رودبار جنوب عنوان کرد:

صنعت دفاعی کشور نماد خودباوری، تحریم شکنی و تحقق اقتصاد مقاومتی است

امام جمعه شهرستان رودبارجنوب گفت: صنعت دفاعی کشور نماد خودباوری، تحریم شکنی و تحقق اقتصاد مقاومتی ...

صنعت دفاعی

پیشخوان

جنوب کرمان


گزارش تصویری

پیشخوان روزنامه