رفتن به بالا
حکایتی دیگر از محرومیتی دیگر؛

صدای مظلومانه‌ کپرنشینان در دل آتش روشن شده از نداری، خاموش شد/ناله محرومان به گوش صاحبان زر و زور و تزویر نمی‌رسد

آتش سوزی کپرها تراژدی است که هیچگاه به گوش صاحبان زر و زور و تزویر نرسیده است و فریاد فقر محرومان با آتش گرفتن کپرها همیشه در دل آتش خاموش می ...


پیشخوان

جنوب کرمان


گزارش تصویری

پیشخوان روزنامه