رفتن به بالا

امسال هم همچون سالهای گذشته دلالان پول دسترنج کشاورزان جنوب کرمان را به جیب سرازیر کردند و موجب افت شدید قیمت محصولات کشاورزی در این منطقه شدند،اما جالب این که هنوز هیچ اقدامی مناسبی برای جلوگیری از سقوط آزاد نرخ محصولات کشاورزی در سال حمایت از تولید ملی در وزارت جهاد کشاورزی انجام نشده است. ...


پیشخوان

جنوب کرمان


گزارش تصویری

پیشخوان روزنامه