رفتن به بالا

قصه اهالی روستاهای خشک جنوب کرمان

رویای آدم‌های این قصه رفتن تا روستایی آن‌سوتر است. یک بخش و دست‌ پر شهرستانی بزرگتر. آنها هرگز حتي فرصتی برای دیدن پایتخت کشوری که در آن زندگی می‌کنند، پیدا نخواهند کرد. در دهی دوردست به دنیا می‌آیند و اغلب در همان روستا ...

IMG_43291

پیشخوان

جنوب کرمان


گزارش تصویری

پیشخوان روزنامه